Ana Sayfa | English | Deutsch

 
HAKKIMIZDA AB PROGRAMLARI ÇÖZÜM AĞIMIZ REFERANSLARIMIZ DUYURULAR BİZE ULAŞIN  
ECON Eğitim Danışmanlık

Merhaba,

28 üyeli Avrupa Birliği (AB), insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda ortak değerleri paylaşan ülkelerden oluşmaktadır. AB, gerek bu ülkelerin iç ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklindeki mali araçlarla önemli miktarlarda kaynak harcamaktadır. 

Hibe programları ile söz konusu kaynaklar kullanılarak yereldeki kurumlara, sosyal taraflara, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, eğitim kurumlarına, belediyelere, valiliklere, mevcut sorunlarını belirleme, söz konusu sorunlar için ortak çözüm önerileri geliştirme ve bunları hayata geçirme olanağı sunulur.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu programlara katılım sağlamaktadır.

2005 yılından bu yana bir arada olan ekibimiz 2008 yılında ECON Eğitim Proje Danışmanlık çatısı altında birleşerek AB Programları alanında geliştirdiği tecrübelerini profesyonel bir zemine taşımıştır. 

ECON Eğitim Proje Danışmanlık 2008 yılından beri İsveç, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya ve Danimarka'da 100'ün üzerinde proje ile Türkiye'deki kurumların AB programlarından faydalanarak idari ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamıştır.

ECON Eğitim Proje Danışmanlık proje geliştirme, proje yönetimi ve ortaklıkların kurulması alanlarında sağladığı profesyonel destek ile Türkiye'deki ve AB ülkelerindeki kurumlar arasında gelişmekte olan diyaloga katkı sağlamayı hedefleyerek çözüm ortaklığına devam etmektedir.

ECON Eğitim Proje Danışmanlık, kurumsal ihtiyaçlarınıza sürdürülebilir çözümler sağlamak üzere sizleri de diyalogun bir parçası olmaya davet eder..

 

Saygılarımızla,

Neslihan Özgünay-Hale Aratan-Alim Ay